động vật lười biếng

  • Động vật lười biếng có nguy cơ tuyệt chủng ít hơn Động vật lười biếng có nguy cơ tuyệt chủng ít hơn
    Các nhà khoa học nghiên cứu gần 300 động vật thân mềm sống và chết ở Đại Tây Dương trong 5 triệu năm qua phát hiện mức độ trao đổi chất cao quyết định loài nào sẽ tuyệt chủng, theo Guardian.
  • Bí ẩn của sự lười biếng Bí ẩn của sự lười biếng
    Tiến sĩ, bác sĩ tâm thần Neel Burton của Mỹ mô tả trên Psychology Today rằng, thật ra một người lười biếng vẫn có khả năng thực hiện các hoạt động như tất cả mọi người.