động vật xâm lấn

  • Cá vàng khổng lồ ở Mỹ Cá vàng khổng lồ ở Mỹ
    Sudeep Chandra, một nhà khoa học môi trường của Đại học Nevada, cùng các đồng nghiệp phát hiện loài cá vàng khổng lồ khi họ khảo sát các loài trong hồ Tahoe ở khu vực giáp ranh giữa hai bang Nevada và California, Livescience đưa tin.