đau đầu

  • Nguồn gốc của dầu mỏ Nguồn gốc của dầu mỏ
    Dầu mỏ là nguồn nhiên liệu hóa thạch vô cùng giá trị, phải mất hằng trăm triệu năm và phải trải qua rất nhiều quá trình thì những mỏ dầu mới được hình thành.
  • "Siêu đậu" giúp giải quyết nạn đói trên thế giới "Siêu đậu" giúp giải quyết nạn đói trên thế giới
    Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) vừa ký thỏa thuận với một nhà sản xuất lớn nhằm cung cấp 21 tấn "siêu đậu" cho người tị nạn Nam Sudan trồng trọt.