điềm báo

  • Bí ẩn về điềm báo trong giấc mơ Bí ẩn về điềm báo trong giấc mơ
    Một trong những thách thức lớn nhất với khoa học hiện đại là giải mã bộ não người với những thông tin được báo trước mà người ta thường gọi là “điềm báo trong giấc mơ”.