đoán trước tương lai

  • Nostradamus có thật sự đoán được tương lai? Nostradamus có thật sự đoán được tương lai?
    Nostradamus (1503 - 1566) thường được coi là nhà tiên tri xuất chúng nhất mọi thời đại, với khả năng tiên đoán chính xác hầu hết các sự kiện quan trọng có ảnh hưởng đến lịch sử thế giới, dù nó xảy ra hàng trăm năm sau khi ông qua đời.
  • Con người có thể nhìn thấy tương lai? Con người có thể nhìn thấy tương lai?
    Kết luận nói trên được rút ra từ công trình nghiên cứu kéo dài trong suốt 8 năm của nhà tâm lý học Daryl Bem thuộc Đại học Cornell, New York và được công bố trên tạp chí Personality and Social Psychology của Mỹ.