ếch đẻ nòng nọc

  • Những loài ếch kỳ lạ trên thế giới Những loài ếch kỳ lạ trên thế giới
    Ngoài khả năng nuốt thức ăn với sự hỗ trợ của đôi mắt, một số loài ếch còn có đặc điểm kỳ lạ như đưa con ra từ miệng hay đẻ trực tiếp ra nòng nọc thay vì trứng.