ốc sên biển

  • "Cấy ghép trí nhớ" thành công cho ốc sên "Cấy ghép trí nhớ" thành công cho ốc sên
    Theo đài BBC (Anh), kết quả công trình nghiên cứu thú vị này vừa được công bố trên tạp chí khoa học eNeuro, cung cấp thêm những cứ liệu mới cho giới khoa học nghiên cứu về nền tảng vật lý của ký ức.