2012 KP24

  • Hôm nay, một thiên thạch sẽ bay sát Trái đất Hôm nay, một thiên thạch sẽ bay sát Trái đất
    Lúc đầu, thiên thạch này ký hiệu là 2012 KP24, được phát hiện vào ngày 23/5. Sau 12 đợt quan sát, người ta đã xác định được quỹ đạo chính xác của nó. Những tính toán cho biết 2012 KP24 thuộc loại thiên thạch nằm trong họ Apollo, quỹ đạo của nó cắt ngang quỹ đạo của sao Hỏa. Nó thuộc số 2/3 thiên thạch đã biết, đang tiến gần Tr&aac