AIDSVAX

  • Bào chế thành công văcxin chống HIV Bào chế thành công văcxin chống HIV
    Lần đầu tiên trên thế giới, một văcxin đang thử nghiệm cho thấy có thể ngăn chặn được virus HIV. Theo AP, đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống “đại dịch thế kỷ”.