Adriano Ossicini

  • Phát hiện cách vô hiệu hóa virus HIV Phát hiện cách vô hiệu hóa virus HIV
    Các nhà khoa khọc đã phát hiện được cách ngăn chặn virus HIV làm suy giảm hệ miễn dịch. Nghiên cứu này có thể là cơ sở để phát triển một loại vaccine hữu hiệu chống lại căn bệnh thế kỷ AIDS.