Amara Somers

  • Càng ít ngủ càng dễ béo phì Càng ít ngủ càng dễ béo phì
    Cứ như thể cảm giác mệt mỏi do thiếu ngủ còn là chưa đủ, các nhà khoa học vừa tuyên bố, việc không có được một đêm đẫy giấc còn có thể gây ra bệnh béo phì.