Ambystoma mexicanum

  • 3 loài thủy sinh vật kỳ dị mang hình mặt người 3 loài thủy sinh vật kỳ dị mang hình mặt người
    Những loài sinh vật sống dưới nước như cua, cá có gương mặt mang các đặc điểm có thể giống hình mặt người, tuy nhiên việc nhìn thấy các loài sinh vật lạ có hình mặt người này là một điều cực kì hiếm.