Americhip

  • Xem phim trên báo giấy Xem phim trên báo giấy
    Đây là phát minh của Americhip, một hãng công nghệ có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ. Công ty này cũng vừa công bố công nghệ giúp cho những cuốn tạp chí có nhiều mùi hương khác nhau.