Anytime Fitness

  • Windows Vista sẽ được nâng cấp trực tuyến Windows Vista sẽ được nâng cấp trực tuyến
    Trước đây, người sử dụng phải mua đĩa CD để cập nhật Windows. Nhưng với hệ điều hành thế hệ mới, Microsoft đã giới thiệu thêm lựa chọn thứ hai là Windows Anytime Upgrade - cơ chế nâng cấp trực tuyến.