Aorun zhaoi

  • Phát hiện loài khủng long ăn thịt mới Phát hiện loài khủng long ăn thịt mới
    Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế ngày 3/5 công bố đã phát hiện một loài khủng long ăn thịt mới, sau khi hóa thạch của nó được tìm thấy tại tây bắc Trung Quốc.