Bão Michael

  • Phát minh mới: Pin mặt trời làm hoàn toàn từ carbon Phát minh mới: Pin mặt trời làm hoàn toàn từ carbon
    Các nhà khoa học ở trường Đại học Stanford đã chế tạo pin mặt trời đầu tiên được làm hoàn toàn bằng carbon, hứa hẹn để thay thế các vật liệu đắt tiền được sử dụng trong các thiết bị quang điện ngày nay.