Blanche Monnier

  • Giải mã hiện tượng gà lưỡng tính Giải mã hiện tượng gà lưỡng tính
    Các nhà khoa học bắt đầu chú ý hơn tới sự phân chia giới tính của gà khi phát hiện ra những con gà trống với hình dáng đặc biệt trong các chuyến thăm trang trại chăn nuôi.