Cá mập vây đen

  • Cá mập biến đổi gene tung tăng trên Thái Bình Dương Cá mập biến đổi gene tung tăng trên Thái Bình Dương
    Một lượng lớn cá mập biến đổi gen đầu tiên trên thế giới đã được phát hiện tại bờ biển Australia. Giải thích hiện tượng này, các nhà khoa học cho rằng đây là sự biến đổi của động vật để thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
  • Video: Đàn cá mập tấn công đàn cá ngừ điên cuồng Video: Đàn cá mập tấn công đàn cá ngừ điên cuồng
    Đàn cá mập này ước tính có 50 con, bao gồm các loài cá mập Carcharhinus brevipinna, cá mập vây đen Carcharhinus limbatus và cá mập Carcharhinus brachyurus, vài con trong số đó có chiều dài đến 2,5m. Chúng xoay vòng ăn đàn cá ngừ - đàn cá ngừ cũng đang ăn một đàn cá nhỏ hơn - một cách điên cuồng trong phạm vi kho