Cây nắp ấm

  • Bất ngờ với hệ sinh vật trong cây nắp ấm Bất ngờ với hệ sinh vật trong cây nắp ấm
    Ben Baiser, tác giả chính của một nghiên cứu tại Oikos, đã thực hiện một nghiên cứu về các loài cây ăn thịt sống trong đầm lầy, cho thấy một thế giới phức tạp mà bạn có thể thấy bên trong những loài thực vật có ấm nhỏ bé.
  • Khám phá thế giới cây nắp ấm Khám phá thế giới cây nắp ấm
    Cây nắp ấm thường được mệnh danh là những sát thủ kiều diễm trong tự nhiên bởi có lá hình chén đầy màu sắc sặc sỡ với mật ngọt như mồi nhử để thu hút côn trùng và các loài thú nhỏ.