Cây thuốc lá

  • Cây thuốc lá có thể thay thế xăng Cây thuốc lá có thể thay thế xăng
    Nhờ công nghệ biến đổi gene, loài cây vốn gây nhiều vấn đề sức khỏe đối với con người có thể trở thành nguồn cung cấp nhiên liệu sinh học cho các động cơ.