Công nghệ định vị GPS

  • Dùng máy GPS như đèn pin Dùng máy GPS như đèn pin
    Các nhà thiết kế mỹ thuật công nghiệp làm việc tại Designaffairs Studio, Đức vừa giới thiệu ý tưởng về “đèn pin GPS” Tamtam, một thiết bị định vị nhỏ gọn có tính năng máy chiếu.