C.V Rao

  • Phát hiện cách thức ngăn ung thư tụy giai đoạn đầu Phát hiện cách thức ngăn ung thư tụy giai đoạn đầu
    Các nhà nghiên cứu ở Trung tâm ung thư Peggy và Charles Stephenson Oklahoma của Mỹ vừa phát hiện ra một cách thức ngăn chặn bệnh ung thư tụy ở giai đoạn đầu - một kết quả có ý nghĩa quan trọng đối với việc phòng chống ung thư ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.