Caenorhabditis elegans

  • Giun sống được trong vũ trụ Giun sống được trong vũ trụ
    Các nhà khoa học Anh tuyên bố họ đã đưa thành công 4.000 con giun vào vũ trụ: không chỉ khỏe mạnh trong sứ mệnh kéo dài 6 tháng, chúng còn sản sinh ra 24 thế hệ khi đang ở trên quỹ đạo.