Caenorhabditis elegans

  • Giun sống được trong vũ trụ Giun sống được trong vũ trụ
    Các nhà khoa học Anh tuyên bố họ đã đưa thành công 4.000 con giun vào vũ trụ: không chỉ khỏe mạnh trong sứ mệnh kéo dài 6 tháng, chúng còn sản sinh ra 24 thế hệ khi đang ở trên quỹ đạo.
  • Tạo thành công giun đột biến uống rượu không say Tạo thành công giun đột biến uống rượu không say
    Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một con giun đột biến, có thể không bao giờ bị say trong một nỗ lực nhằm tìm ra cách chữa trị cho những người nghiện rượu.