Cephalorhynchus hectori maui

  • Bảo tồn nửa vời không thể cứu cá heo Maui Bảo tồn nửa vời không thể cứu cá heo Maui
    Điều này đã được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khẳng định ngay sau khi Chính phủ New Zealand công bố loạt giải pháp nhằm cứu phân loài cá heo Maui (Cephalorhynchus hectori maui) khỏi nguy cơ tuyệt chủng.