Chip cấy ghép

  • Người "nhiễm" virus máy tính! Người "nhiễm" virus máy tính!
    Tiến sĩ Mark Gasson, một nhà khoa học người Anh đang công tác tại Trường ĐH Reading, cho biết ông đã trở thành người đầu tiên trên thế giới bị "nhiễm" virus máy tính.