Cichlidae

  • Cá biết nghe bằng bong bóng Cá biết nghe bằng bong bóng
    Các nhà sinh học đã so sánh cấu tạo chiếc bong bóng của những loại cá khác nhau và khả năng nghe của chúng để đi đến kết luận rằng cơ quan này của cá có chức năng của thính giác.