Claudio Torres

  • Công bố nguyên nhân mới gây bệnh Alzheimer Công bố nguyên nhân mới gây bệnh Alzheimer
    Các nhà khoa học Mỹ mới phát hiện ra rằng khi các tế bào não bị lão hóa và số lượng ADN do các tế bào này sinh ra có chất lượng không tốt, chúng sẽ không phân chia và bắt đầu sinh ra những protein có hại.