Conall Melarkey

  • "Sinh vật bí ẩn" xuất hiện tại Ireland "Sinh vật bí ẩn" xuất hiện tại Ireland
    Conall Melarkey và David Lynch, hai sinh viên, đang quay phim cho một dự án của trường trên hồ Lough Foyle tại Ireland thì đột nhiên một con vật lớn nổi lên trên mặt nước.