Dãy Gamburtsev

  • Giải mã bí ẩn "núi ma" Giải mã bí ẩn "núi ma"
    Dữ liệu khảo sát mới nhất cho thấy dãy núi nằm sâu dưới dải băng Nam cực từng “chết đi sống lại” cách đây hàng trăm triệu năm.