Dante Lauretta

  • Mẫu vật trị giá 800 triệu USD Mẫu vật trị giá 800 triệu USD
    Cơ quan Hàng không - Không gian Mỹ (NASA) đang lên kế hoạch thu thập mẫu vật từ tiểu hành tinh xa xôi để đem về trái đất nghiên cứu.