Deepstaria enigmatica

  • Phát hiện siêu sinh vật bí hiểm dưới đáy biển Phát hiện siêu sinh vật bí hiểm dưới đáy biển
    Sinh vật này đã khiến nhiều nhà khoa học phải bối rối trong việc xác định loài của nó trong suốt thời gian qua. Một sinh vật bí ẩn chưa thể xác định được nguồn gốc đã được tìm thấy sống sâu dưới đáy biển nhờ một thiết bị thăm dò điều khiển từ xa.