Digigrade Leg Extensions

  • Đột phá mới về chế tạo chân, tay giả cho người tàn tật Đột phá mới về chế tạo chân, tay giả cho người tàn tật
    Bộ chân giả Computer Leg, còn gọi là C-Leg, có giá đến 15.000 euro, do Công ty Otto Bock sản xuất, có thể phân tích thời gian thực tế hoạt động của đùi để tác động đến cử động của đầu gối và mắt cá chân giả nhằm giú
  • Microsoft đẩy mạnh công nghệ RSS 2.0 Microsoft đẩy mạnh công nghệ RSS 2.0
    Microsoft vừa công bố đặc tả RSS 2.0, cũng theo hãng thì phiên bản  mới có tên gọi là SSE (Simple Sharing Extensions). Đặc tả mới cho RSS được cung cấp miễn phí theo giấy phép bản quyền của Creative Commons. Vì vậy, phiên bản mới này cho phép những người sử