Du hành tới tương lai

  • Con người có thể du hành xuyên thời gian? Con người có thể du hành xuyên thời gian?
    Chu du xuyên thời gian là một tình tiết hư cấu hấp dẫn trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng. Các nhà khoa học cho rằng, việc này hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế và theo các quy luật vật lý, du hành tới tương lai dường như khả thi hơn việc quay ngược thời gian để trở lại quá khứ.