Emmanuel Sauti

  • Con người có thể tăng cân 3 giờ sau ăn Con người có thể tăng cân 3 giờ sau ăn
    Ngày dự kiến sinh gần như vô nghĩa, vì thời gian mang thai có thể vô cùng khác biệt ở những phụ nữ khác nhau và rất hiếm người trong thực tế sinh nở đúng vào ngày phỏng đoán của bác sĩ.
  • Phát hiện ba hành tinh giống trái đất Phát hiện ba hành tinh giống trái đất
    Một nhóm chuyên gia quốc tế tuyên bố phát hiện ba hành tinh giống trái đất và gọi đây là các ứng viên sáng giá có thể giúp tìm ra sự sống trong hệ mặt trời.