Fernando Torres

  • Đã tìm thấy Chén Thánh huyền thoại? Đã tìm thấy Chén Thánh huyền thoại?
    Ngay khi có thông tin tìm thấy Chén Thánh 1000 năm tuổi bằng vàng nạm đá quý, người dân khu vực này đã ùn ùn kéo đến để chiêm ngưỡng.
  • May áo cấp tốc May áo cấp tốc
    Theo Guardian, phát minh của anh Manel Torres nhằm rút ngắn thời gian của quá trình may mặc thông thường: dệt vải, nhuộm vải và may áo.