Fischer-Tropsch

  • Máy biến nước thành nhiên liệu Máy biến nước thành nhiên liệu
    Công ty công nghệ của Đức lần đầu tiên giới thiệu thiết bị chuyển đổi nước và carbon dioxide thành một dạng nhiên liệu lỏng.
  • Pháo đài bay B-52 bay bằng nhiên liệu “nhân tạo” Pháo đài bay B-52 bay bằng nhiên liệu “nhân tạo”
    Ngày 15-12-2006 vừa qua, không lực Hoa Kỳ thông báo đã hoàn tất chuyến bay thử nghiệm của máy bay B-52 với tám động cơ sử dụng loại nhiên liệu mới: hỗn hợp nhiên liệu tổng hợp theo phương pháp Fischer-Tropsch (FT fuel).