Ganiki Chasma

  • Sao Kim có núi lửa phun trào Sao Kim có núi lửa phun trào
    Một nhóm các nhà hành tinh học quốc tế do các nhà khoa học Nga dẫn đầu đã phát hiện ra bốn "điểm nhấp nháy" có nhiệt độ cao hơn so với các phần còn lại của bề mặt sao Kim.