Gargantua

  • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn rớt vào lỗ đen? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn rớt vào lỗ đen?
    Bạn sẽ chết, hẳn là vậy! Người bạn sẽ dài ra như sợi bún rồi bạn sẽ bị thiêu sống thành tro bụi. Song theo Einstein, "cái chết" chỉ là "ảo giác" bên ngoài. Thực tế thì bạn vẫn sống và hoàn toàn bình yên.