Gastornis

  • Chim khổng lồ ăn cỏ Chim khổng lồ ăn cỏ
    Hình thù dữ tợn của loài chim khổng lồ khiến chúng giống những kẻ săn mồi nguy hiểm, nhưng thực chất đây có thể chỉ là loài động vật ăn cỏ.