Giải thưởng L’Oréal – UNESCO

  • UNESCO tôn vinh năm nhà khoa học nữ xuất sắc UNESCO tôn vinh năm nhà khoa học nữ xuất sắc
    Ngày 9/11, Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã vinh danh năm nhà khoa học nữ ở các khu vực khác nhau trên thế giới vì những thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm 2011.