Giun móc

  • 10 kẻ thù nhỏ ăn bám trên cơ thể người 10 kẻ thù nhỏ ăn bám trên cơ thể người
    Giun móc, cái ghẻ, giun đũa, giun kim, sán lá dây... là những ký sinh trùng gây ra cho con người nhiều điều khó chịu, phiền toái, thậm chí là những bệnh tật nguy hiểm đến tính mạng.
  • Tự đưa giun ký sinh vào cơ thể Tự đưa giun ký sinh vào cơ thể
    Năm 2004, David Pritchard đã tự băng cánh tay của mình bằng một lớp vải nhung nhúc ấu trùng giun móc, giống như giòi trên bề mặt thịt. Ông giữ lớp vải bọc đó trong vài ngày để đảm bảo rằng những kẻ ăn bám có hình dạng ngoằn ngoèo đó sẽ thâm nhậ