Globalstar-2

  • Nga phóng 6 vệ tinh của Mỹ Nga phóng 6 vệ tinh của Mỹ
    Tên lửa đẩy Soyuz của Nga đã phóng sáu vệ tinh viễn thông Globalstar-2 của Mỹ lên quỹ đạo hôm qua. Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, vụ phóng được thực hiện vào ngày 11/7.