Goniopholis kiplingi

  • Nhện ăn "chay” Nhện ăn "chay”
    Các nhà khoa học cho biết vừa phát hiện loài nhện ăn chay đầu tiên trên thế giới tại những cánh rừng Trung và Nam Mỹ.