Great Pyramid

  • Kỳ lạ "tôm hùm" sống trên... cây Kỳ lạ "tôm hùm" sống trên... cây
    Một đảo đá hẹp và dốc, cao hơn cả tòa Empire State Building nổi tiếng của Mỹ mọc lên trơ trọi giữa biển. Trông nó hoàn toàn không giống một nơi niềm nở chào đón bạn đến sinh sống.