Gurol Suel

  • Vi khuẩn hóa ra cũng biết nói chuyện Vi khuẩn hóa ra cũng biết nói chuyện
    Năm 2016, chúng ta đã có đủ mối lo về vi khuẩn, khi loại khuẩn có khả năng kháng tất cả các loại thuốc kháng sinh hiện nay đã xuất hiện và giết chết một người phụ nữ tại Mỹ.