Hệ thống định vị Bắc Đẩu

  • Việt Nam phát triển bộ thu hệ thống định vị Bắc Đẩu Việt Nam phát triển bộ thu hệ thống định vị Bắc Đẩu
    Bắc Đẩu tương thích với hệ thống định vị GPS của Mỹ, hệ thống Galileo của châu Âu và Glonass của Nga. Bắc Đẩu cung cấp dịch vụ định vị dân dụng miễn phí với độ chính xác trong phạm vi 10m, và dịch vụ cho quân sự với độ chính xác lên trong phạm vi 10cm.