HD 219134b

  • Phát hiện hành tinh mới cách Trái đất 21 năm ánh sáng Phát hiện hành tinh mới cách Trái đất 21 năm ánh sáng
    Kính thiên văn Spitzer Space của cơ quan hàng không NASA vừa phát hiện một hành tinh được cấu tạo từ đá giống như Trái Đất và nằm cách chúng ta chỉ có 21 năm ánh sáng, gần nhất trong số các hành tinh đá từng được tìm thấy.