HTY100

  • Chọn tạo giống lúa mới, năng suất cao Chọn tạo giống lúa mới, năng suất cao
    Tin từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai (Viện Cây lương thực, thực phẩm thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp) cho biết đã chọn, tạo được giống lúa mới cho năng suất cao.