Haematococcus pluvialis

  • Mưa máu nhuộm đỏ hồ nước Tây Ban Nha Mưa máu nhuộm đỏ hồ nước Tây Ban Nha
    Cư dân một số làng ở tây bắc Tây Ban Nha phát hiện nước ở các hồ chứa bất ngờ chuyển thành màu đỏ sậm như máu do một loại tảo siêu nhỏ xuất hiện trong mưa.