Huai Ruituo

  • Nghiên cứu chim bay để chế tạo phi công robot Nghiên cứu chim bay để chế tạo phi công robot
    Các nhà khoa học vừa tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu làm thế nào loài chim không chỉ bay nhanh mà còn luồn lách một cách chính xác để xuyên qua các khu rừng rậm. Đây sẽ là tiền đề để chế tạo các phi công robot tự động điều khiển thiết bị bay.
  • Khu bảo tồn động vật hoang dã ThungYai – Huai Kha Khaeng Khu bảo tồn động vật hoang dã ThungYai – Huai Kha Khaeng
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (Unesco) đã công nhận Khu bảo tồn động vật hoang dã ThungYai – Huai Kha Khaeng của Thái Lan là Di sản thiên nhiên thế giới năm 1991.